Text Box:

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40003355681

SEB Banka

Kods UNLALV2X

Konts LV64UNLA0050005681086

Kā mūs atrast

Tālruņi:

+371 67629885

+371 29178138

+371 29470448

 

Fakss:  +371 67629886

Adrese:

Olīvu iela 9,

Rīga, Latvija

LV-1004